Technické informace a poradenství

Návod na používání startovací baterie

Návod na používání startovací baterie

  Včasná výměna baterie

  U 93 % vozidel nastávají problémy se startováním neočekávaně. Tím Vám mohou navíc vedle výměny baterie vzniknout nesmírné problémy jako následek:

- zpoždění
- nebezpečí (např. pro ženy v noci)
- toho, že nevyzvednete včas dítě
- vysokých nákladů
- výpadku bezpečnostních kódů, poplašného zařízení, palubního    
  počítače, blokace odjezdu,......

 Cíl:   pomocí testu u obchodníka včasná výměna baterie.

Zvlášť upozorňujeme na:

 to, že nové naprogramování elektroniky stojí 3 - 5násobek nové baterie !!

 Výměna baterie ve vozidle bez přerušení napětí. Důležité, neboť mnoho spotřebičů ve vozidle vyžaduje permanentní zásobování energií.

 např.: rádiový vysílač, kód rádia, zajištění proti krádeži, diagnostická paměť, centrální zamykání se může uzamknout, ...

 1.  Vypněte veškeré spotřebiče.

2.  Spínací klíček přepněte do polohy, ve které funguje zapalovač.
(kontrola ! a nechte zapalovač zase vychladnout !!)

3.  Připravte si startovací napájecí generátor (booster) Banner.

4.  Zástrčku startovacího napájecího generátoru zasuňte do zapalovače.

5.  Odpojte baterii vozidla. Pozor: nejprve záporný, pak kladný pól.
Kladná svorka se nesmí dotknout kostry - nebezpečí zkratu !!
(svorku můžete izolovat pomocí plastového sáčku)

6.  Dejte novou baterii do vozidla a připojte ji (v opačném pořadí jako při odpojování), vytáhněte zástrčku startovacího napájecího generátoru a odpojte ho.

 Nabíjení akumulátoru 

   Základní pravidla techniky nabíjení u manuálních nabíječek (empirické pravidlo)

-> empirické pravidlo » 2 x I20  nebo 10 % kapacity
např.   36 Ah -> 3,6 A
            88 Ah -> 8,8 A

Kdy je nabíjení ukončeno?

*     Nabíjení je ukončeno, když se odběr proudu baterie blíží nule nebo zůstává (po dobu min. 45 minut) konstantní.

*      U W-nabíječek spadne ampérmetr takřka na nulu.

*      Automatické nabíječky mají indikátor nabití baterie.

 Baterie se nedá nabít - je zsulfatizovaná

Když nadměrně stoupá napětí baterie (ca. 15 V) nebo když neteče proud, nelze již baterii kvůli sulfataci nebo mechanickému přerušení nabíjet.

U automatických nabíječek bez voltmetru a ampérmetru skočí ukazatel ihned na "nabito".

 

  Důležité rady výrobce:

- baterie musí být provozována v nabitém stavu (min. 12,50 V na svorkách u 12V baterie, hustota elektrolytu je min. 1,25 g/cm3. 

- hluboké a opakované vybíjení baterie pod úroveň 12,20V klidového napětí nebo pod úroveň hustoty elektrolytu 1,18 g/cm3 nevratně poškozuje baterii, snižuje její kapacitu a způsobuje vypadávání aktivní hmoty z desek  (zakalení a ztmavnutí elektrolytu). 

- doporučujeme při výměně baterie nechat si zkontrolovat nabíjecí soustavu vozidla, zda-li vozidlo nemá v klidu nežádoucí trvalý odběr el. proudu. 

- doporučujeme baterii dobíjet nabíjecím zdrojem, pokud vozidla po startu nenajezdí dlouhodobě v průměru více než 12km nepřetržitou jízdou.

 

Kapacita baterie je závislá na teplotě

/// spotřeba energie motoru           startovací výkon baterie     teplota ve °C///

 

Porovnání teploty a výkonu u olověné baterie s kyselinou

 

 

Příklad vybití autobaterie ve vozidle v závislosti na vybíjecím proudu a čase k nahlédnutí zde.

Doporučení k údržbě baterií pro užitková vozidla k nahlednutí zde.

Technologický řez baterií AGM najdete k nahlédnutí zde.